PremaHome
lijn

De opbrengsten van Vzw Rishi Belgium worden geschonken aan PremaHome, een kindertehuis gelegen in Tamil Nadu, Zuid India. PremaHome beschermt weeskinderen en behoeftige kinderen tegen het straatleven in armoede, en biedt hen een thuis waar ze voedsel, onderdak, medische verzorging en degelijk onderwijs krijgen. De school heeft een zeer goede reputatie opgebouwd.

Naast het vervullen van de basisbehoeften, streeft PremaHome er naar de kinderen volgens hun eigen cultuur, religie en tradities op te voeden, en hen goede gewoonten en menselijke waarden bij te brengen. Dit draagt bij tot hun vorming en biedt hen een kans op een mooie toekomst. Zo kunnen deze kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met zelfvertrouwen, zelfrespect en respect voor hun afkomst, en een liefdevol voorbeeld worden voor hun eigen kinderen en de samenleving.

Meer info: bezoek Prema-Home.org

foto1 foto2 foto3