Missie
lijn

Eind jaren negentig leerden we het PremaHome ontwikkelingsproject in Tamil Nadu, Zuid-India, kennen. We wilden iets betekenisvol doen voor deze kinderen. In 2004 hebben we de vzw Rishi Belgium opgericht met de bedoeling fondsen te verzamelen om deze kinderen in nood te helpen. Elke dag streven we er naar om, met de hulp van vrijwilligers, dit ideaal te realiseren.

We importeren een brede waaier aan Indische artikelen en organiseren de verkoop ervan aan particulieren en groothandel via beurzen en thuisverkopen.
We organiseren ook diverse andere activiteiten:

  • Lezingen
  • Workshops
  • Kalenderverkoop
  • Spirituele filmavonden
  • Diavoorstellingen over PremaHome
  • Benefietacties

Door hoofdzakelijk aan te kopen via Rishi India Traders Pvt. Ltd. steunen we ter plaatse ook naburige lokale lange termijn projecten zoals hulp aan vrouwen in nood, informatieve projecten voor het welzijn en de ontwikkeling van moeders en kinderen en zorg voor ouderen.

Samen gaan we voor zoveel mogelijk kwaliteitsproducten uit "eerlijke handel" met een touch van de rijke culturele en spirituele tradities uit India, geproduceerd met respect voor de natuur en de lokale ateliers.

Met de opbrengst kan Rishi Belgium als non-profit organisatie humanitaire hulp bieden aan PremaHome.

Door de opbrengst van onze projecten werd bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe waterput mogelijk gemaakt.